Support
www.it108connect.ran4u.com
062-5193997 , 02-4582949
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

www.it108connect.ran4u.com

 เลขที่บัญชี
034-2-85526-1
 ชื่อธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
 ชื่อบัญชี
นายเกรียงไกร ศรีวงษา
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร
ซีคอน บางแค
 ค่าขนส่ง
แยกค่าขนส่งตามเเต่ละชนิดสินค้า และคิดเเยกเเต่ละชิ้น: (สินค้า 1 + ค่าขนส่ง 1) x จำนวนชิ้นสินค้า 1 + (สินค้า 2 + ค่าขนส่ง 2) x จำนวนชิ้นสินค้า 2 + ... + (สินค้า N + ค่าขนส่ง N) x จำนวนชิ้นสินค้า N = จำนวนเงินที่ต้องชำระ