Support
www.it108connect.ran4u.com
062-5193997 , 02-4582949
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
krieng.nt@gmail.com | 05-02-2023 | Hits  998
FIBER AIR BLOW SOLUTION เป็นการติดตั้ง AIR BLOW แบบใหม่ที่ต่าง จากแบบดั้งเดิม ที่มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ท่อ Micro Duct เป็นท่อที่ทำจากวัสดุ HDPE มีความแข็งแรงสามารถฝังดินได้โดยตรง ภายในเคลือบสารพิเศษให้มีความลื่นไหลเพื่อให้สามารถติดตั้งสายไฟ เบอร์ออฟติดในระยะทางไกลๆได้ สายไฟเบอร์ออฟติค เป็นสายไฟเบอร์ที่มีคุณลักษณะการส่งสัญญาณเหมือนกับสายไฟเบอร์ปกติทุกประการ มีคุณสมบัติที่พิเศษคือมีขนาดเล็กกว่าสายแบบปกติมากๆตามรูปจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ที่เท่ากัน สามารถติดตั้งสายไฟเบอร์ฯแบบ Air Blow แบบ 14...
krieng.nt@gmail.com | 05-02-2023 | Hits  672
เป็นเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงโครงสร้างพิเศษที่ออกแบบให้ไม่มีตัวนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าหรือป้องกันฟ้าผ่า เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นโครงสร้างหลัก(Infrastructure) ของโครงข่ายระบบสื่อสารที่มีข้อห้ามการใช้สายที่มีโลหะ โดยโครงสร้างของสาย F.O.นี้ ถูกออกแบบให้มีวัสดุป้องกันน้ำซึมอยู่สองชั้น เช่นกัน ได้แก่ชั้นของ Water Blocking Tape และชื้นส่วน Water Blocking yarn เป็นตัวซับความชื้น Option : สำหรับโครงสร้างภายนอกมีทั้งแบบ Single Jacket และ Double Jacket ให้เลือกตามการใช้งาน และ ความจำเป็นของสถานที่ต...
krieng.nt@gmail.com | 05-02-2023 | Hits  678
เป็นเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงโครงสร้างพิเศษที่ออกแบบ เพื่อตอบสนองการใช้งานในประเทศไทยมักเกิดปัญหากับสาย ADSS (All Dielectric Self Support) ที่ไม่มีเกราะป้องกันการกัดแทะของสัตว์ เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นโครงสร้างหลัก (lntrastructure) ของโครงข่ายระบบสื่อสารที่มีปัญหาสัตว์มีฟันชุกชุม อนึ่งโครงสร้างของ สาย MiniARSSTM และ ARSS ได้ถูกออกแบบพิเศษให้มีวัสดุป้องกันน้ำซึมอยู่สองชั้นเพื่อความคงทนของสาย F.O.โดยมีชั้นของ Water Blocking Tape และชิ้นส่วน Water Blocking yarn เป็นตัวซับความชื้น และมีเกราะเหล็กป้องกัน LINK...
krieng.nt@gmail.com | 05-02-2023 | Hits  673
เป็นเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อนำไปใช้ติดตั้งเป็นโครงข่ายหลัก(Infrastructure) ของโครงข่ายระบบสื่อสารที่มีความแข็งแรงอย่างมาก การติดตั้งใช้วิธีนำปะกับหรือซัพพอร์ทมาจับกับ ชุดสลิงและนำไปแขวนเสาไฟฟ้าที่มีระยะ span ไปเกิน 80 เมตรได้ทันที ส่วนโครงสร้างของ Optical Fiber นั้นถูกออกแบบให้มีโครงสร้างการป้องกันน้ำซึมเข้าด้วยแผ่น Water Blocking Tape และยังมี Water Blocking yarn เป็นตัวซับความชื้นที่อาจซึมเข้ามาอีกด้วย อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่เสริมเกราะเหล็ก (Armored)ของรุ่น MA ยังสามารถเ...
krieng.nt@gmail.com | 05-02-2023 | Hits  655
Stranded เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของ Fiber Optic ที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของการติดตั้งและยังคงประสิทธิผลในเชิงวิศวกรรม กล่าวคือ โครงสร้างสายเหมือน Drop Wire แต่ใช้ลวดตีเกลียวให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ Drop Wire (เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ติดตั้งเสาไฟฟ้าของ Drop Wire ได้พอดี) โดยการออกแบบ Drop Wire เป็นเส้นลวด ขนาดเล็กตีเกลียวหรือ Standerd Drop Wire เพื่อเป็นการเพิ่มแรงดึงหรือเพิ่มการรับน้ำหนักของสายใยแก้วให้มี Span หรือระยะแขวนเสาให้มีระยะที่มากขึ้น 3Twisted Tube เป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาของสาย Drop W...
krieng.nt@gmail.com | 03-02-2023 | Hits  787
ปัจจุบันการใช้งานการสื่อสารมีความจำเป็นที่ต้องเดินสายสัญญาณระยะทางยาวๆซึ่งต้องใช้สาย Fiber Optic เป็นสายสัญญาณหลักและการติดตั้งจริงมักจะเดิน Outside Plant หรือ Outdoor โดยติดตั้งบนเสาไฟฟ้าหรือตามชายคาอาคารพาณิชย์ทั่วไป เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV,การเชื่อมโยงบริษัทแม่และลูก,การเชื่อมโยงแต่ละอาคาร สาย Fiber Optic ชนิด OUTDOOR/INDOOR with Drop Wire เป็นทางออกที่ช่วยให้ผู้ติดตั้งประหยัดไม่ต้องเดินสายสลิงเพื่อเป็น Messenger Wire สำหรับแขวนสาย Fiber Optic ทำให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น และ สาย Fiber Opti...
krieng.nt@gmail.com | 03-02-2023 | Hits  817
ปกติสายใยแก้วที่ติดตั้ง OUTDOOR จะมีฉนวนภายนอกที่ทำจากสาร PE ซึ่งสามารถทนกรดด่างและสภาพแวดล้อมได้ดี แต่เมื่อนำไปฝังดิน (Direct Burial) อาจจะประสบปัญหาการถูกของมีคมที่ขุดหรือเจาะลงไปทำให้ชำรุดได้ ดังนั้นสายที่ฝังใต้ดินส่วนใหญ่มักจะมีเกราะป้องกัน(Armored)และที่นิยมนำมาทำเกราะเหล็กมากที่สุดได้แก่ Corrugate Armored Steel (เหล็กเป็นรูปคลื่น) ผู้ติดตั้งบางท่านอาจจะนำสาย OUTDOOR/ARMORED มาเดินลอยหรือวางบน Cable Leader,WireWay,Cable Tray ฯลฯ ได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันสัตว์กัดแทะ (Rodent)ได้ดี ขอบคุณข้อมูลน่า...
krieng.nt@gmail.com | 03-02-2023 | Hits  601
ปกติสายใยแก้วที่ติดตั้ง OUTDOOR จะมีฉนวนภายนอกที่ทำจากสาร PE ซึ่งสามารถทนกรดด่างและสภาพแวดล้อมได้ดี แต่เมื่อนำไปฝังดิน (Direct Burial)อาจจะประสบปัญหาการถูกของมีคมที่ขุดหรือเจาะลงไปทำให้ชำรุดได้ ดังนั้นสายที่ฝังใต้ดินส่วนใหญ่มักจะมีเกราะป้องกัน (Armored)และที่นิยมนำมาทำเกราะเหล็กมากที่สุดได้แก่ Corrugate Armored Steel(เหล็กเป็นรูปคลื่น) และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศในแถบเอเชีย LINK จึงผลิตสายที่ใช้งานได้ทั้ง Outdoor และ เดินเข้าไปในอาคารได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการลามไฟ หรือ มีควั...
krieng.nt@gmail.com | 03-02-2023 | Hits  774
จากความเคยชินของการติดตั้งสาย OUTDOOR ของประเทศไทย ส่วนใหญ่ จะเดินสาย OUTDOOR จากภายนอกและเดินสายOUTDOOR ต่อเข้าภายในอาคารซึ่งผิดข้อกำหนดของมาตรฐานสากล กล่าวคือ สาย OUTDOOR จะลามไฟ (Flammable) ซึ่งไม่เหมาะกับการเดินภายในอาคาร ดังนั้นเพื่อความถูกต้องจึงต้องใช้สาย OUTDOOR/INDOOR มาเดินสายแทน OUTDOOR เนื่องจากสาย OUTDOOR/INDOOR มีคุณสมบัติที่พิเศษคือ ฉนวนภายนอก ใช้สาร PE ทนสภาวะแวดล้อม และเติมสารป้องกันการลามไฟ (FR) และสาร Low Smoke Zero Halogen(LSZH)ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของสากล เพื่อให้มีคุ...
krieng.nt@gmail.com | 03-02-2023 | Hits  1050
1.ไม่ควรมัดสาย CAT 6A ด้วย Cable Tie เพราะสาย CAT 6A เป็นสายที่เปราะบางถ้าใช้ Cable Tie จะมีผลต่อค่าการลดทอนของสัญญาณได้ (Attenuation) ดังนั้น เพื่อให้ประสิทธิภาพดีควร ทำสายให้วงกว้างๆ หรือทำเป็นห่วงคล้องสายไว้ก็ได้(hook-any-loop) 2.Package รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ CAT 6A จะเป็น Roll ซึ่งมีความแตกต่างกับ CAT 5E และ CAT 6 ที่จะเป็น Pull Box ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องวางแผนทั้งเริ่องการติดตั้ง การจัดเก็บ และการขนส่งด้วย 3. เรื่องน้ำหนัก เนื่องจากสาย CAT 6A มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทำให้มีน้ำหนักที่มากขึ้นกว่าสาย C...
1 | 2 | 3